fbpx

כלי נירוסטה לניקוי רשתות רבולושן

תיאור

כמות: 1

מידות: 21 ס"מ על 7 ס"מ

– מעוצב בצורה המאפשרת הרמה נוחה של הרשתות

– הקצה הרחב מנקה את התעלות שרשת הצלייה

– הקצה הצר מנקה שומן מתעלת השומן