fbpx

שירות ואחריות

אייקון של מגן אחריות

הפעלת
תעודת אחריות

אייקון של כלים

פתיחת
קריאת שירות

לקוחות יקרים

ניין מוצרי צריכה מחזקת את כוחות הביטחון ותושבי מדינת ישראל, משתתפת בצער משפחות ההרוגים ומאחלת החלמה מהירה לפצועים.

בשל המצב הבטחוני החברה ומח' השירות עובדים כרגע במתכונת מצומצמת. בבקשה פתחו קריאות שירות באתר. לתשומת ליבכם יתכנו זמני המתנה ארוכים מהרגיל, אנא התאזרו בסבלנות.

בתקווה לימים שקטים ובטוחים יותר

לקוחות יקרים

ניין מוצרי צריכה מחזקת את כוחות הביטחון ותושבי מדינת ישראל, משתתפת בצער משפחות ההרוגים ומאחלת החלמה מהירה לפצועים.

בשל המצב הבטחוני החברה ומח' השירות עובדים כרגע במתכונת מצומצמת. בבקשה פתחו קריאות שירות באתר. לתשומת ליבכם יתכנו זמני המתנה ארוכים מהרגיל, אנא התאזרו בסבלנות.

בתקווה לימים שקטים ובטוחים יותר